دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاری دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان
1399/04/10
دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با موضوع توزیع اعتبارات عمرانی استان به تفکیک دستگاه های اجرایی با حضور مدیرکل دیوان محاسبات استان، استاندار و دیگر اعضای شورا در محل استانداری آذربایجان غربی برگزار گردید. در این جلسه، آقای شهریاری استاندار آذربایجان غربی رویکرد اصلی در توزیع اعتبارات استانی را عدالت و انصاف و توجه ویژه به نقاط کم برخوردار دانست و گفت: اعتبار سالجاری بر اساس وضعیت شاخص های مختلف شهرستان ها توزیع می شود. در این جلسه، نسبت به جذب اعتبارات ملی از سوی مدیران دستگاه های اجرایی و همچنین توجه ویژه به توزیع اعتبارات حمایتی برای شهرستان های کم برخودار با توجه به شرایط اقتصادی کشور تاکید گردید و دستگاه های اجرایی موظف به پیگیری و اخذ سهم استان از پروژه های مشترک ملی شدند تا بتوانند نیازهای زیرساختی استان را برطرف نمایند. مدیرکل دیوان محاسبات استان نیز در این جلسه بر هزینه کرد به موقع مبالغ تخصیص یافته به طرح های عمرانی و صرفه جویی در مصرف آن با رعایت قوانین و مقررات تاکید نمود.
/ /