آذربایجان_غربی
جستجو:
 
علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظمEnglishEnglish
/ Divan News
/
/
/
تسویه پیش پرداخت سنواتی اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای یکی از ادارات کل استان
1398/02/02
در نتیجه حسابرسی های دیوان محاسبات استان اردبیل در راستای حفظ و صیانت از بیت المال پیش پرداخت سنواتی اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای یکی از ادارات کل مورد رسیدگی به مبلغ 6،533،626 هزار ریال ناشی از عدم رعایت بند(ب) ماده (3) آئین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده 61 قانون محاسبات عمومی در خصوص پیش پرداخت تعداد15 قرارداد پیمانکاری منعقد در سنوات 1390 و 1391 علیرغم خاتمه پروژه ها بر طبق ماده 48 شرایط عمومی پیمان تسویه شد.
همچنین با حسابرسی های دیوان محاسبات استان موضوع ابطال، تمدید و صدور مجدد ضمانت نامه های پیمانکاران طرف قرارداد توسط بانک ملت به مبلغ 4،224،035 هزار ریال که در نتیجه قصور دستگاه اجرایی در صدور در خواست کتبی جهت تعیین تکلیف ضمانتنامه های مذکور، موضوع بند (ج) ماده (10) آئین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394 کشور بلاتکلیف مانده بود تعیین تکلیف گردید.
/ /
مشاهده نظرات ( 0
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۸ خرداد
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/